Tantárgyak

  

 

DR. DUNAI ATTILA – TÁRGYFELELŐS

Növénytermesztés hetesi gyakorlat 

Fenntartható mezőgazdasági termelés 

DR. LEPOSSA ANITA – TÁRGYFELELŐS

Gyepgazdálkodás 

Alternatív energianövények termesztése 

Takarmánynövények termesztése 

Erdő- és mezőgazdálkodás védett területen 

Növénytermesztéstan III. 

Gabonanövények termesztése 

Ipari- és takarmánynövények termesztése 

Integrált mezőgazdasági termelés I. (angol nyelven) 

Trópusi növénytermesztés (angol nyelven) 

Mezőgazdasági alapismeretek 

Erdő- és mezőgazdálkodás védett területen 

Alternatív energianövények termesztése 

Takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás 

Gyephasznosítás 

Növénytermesztés III. 

Gyepgazdálkodás 

Takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás  

Alternatív növények termesztése  

Erdő- és mezőgazdálkodás védett területen  

Alternatív energianövények termesztése 

DR. TÓTH ZOLTÁN - TÁRGYFELELŐS

Tájgazdálkodás 

Földhasználat 

Fenntartható mezőgazdasági termelés 

Földművelés és földhasználat 

Földhasználat és növénytermesztés (angol nyelven) 

Növényi táplálkozás-élettan 

Földhasználat 

Fenntartható gazdálkodás irányelvei 

Dombvidéki gazdálkodás 

Földhasználat 

Plant Research 

Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák 

Földhasználat 

Földhasználat (angol nyelven) 

Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése modul 

Adaptív tájgazdálkodás 

Földműveléstan 

Földműveléstan és földhasználat 

Tájgazdálkodás 

Földműveléstan és földhasználat 

Földművelés és földhasználat 

Tapasztalati tanulás (angol nyelven) 

Földművelés és földhasználat  

Földművelés és földhasználat 

Földhasználat 

Fenntartható mezőgazdasági termelés 

Öntözéses növénytermesztés 

DR. ZÁBORSZKY SÁNDOR - TÁRGYFELELŐS

Növénytermesztéstan I. 

Növénytermesztési üzemi gyakorlat 

Növénytermesztés 

Növénytermesztés 

Mezőgazdasági technológiák 

Növénytermesztéstan II. 

Vetőmagtermesztés és forgalmazás 

Ökológiai gazdálkodás 

Vetőmagtermesztés és forgalmazás 

Mezőgazdasági ismeretek (állatteny, növényterm) 

Szakdolgozat I. 

Szakdolgozat II. 

Hetesi gyakorlat I. 

A földművelés és növénytermesztés alapjai 

Szakdolgozat III. 

Vetőmagtermesztés és forgalmazás 

Biogazdálkodás 

Általános növénytermesztési ismeretek 

Növénytermesztési gyakorlatok 

Növénytermesztés 

Növénytermesztéstan II.  

Növénytermesztés 

Növénytermesztéstan II. 

Növénytermesztési üzemi gyakorlat 

Vetőmagtermesztés és forgalmazás 

Szakdolgozat II. 

Növénytermesztéstan 

Növénytermesztéstan I. 

Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazdasági ismeretek (állatteny., növényterm.)  

Ökológiai gazdálkodás alapjai  

Növénytermesztéstan  

Ökológiai növénytermesztés  

A földművelés és növénytermesztés alapjai  

Vetőmagtermesztés és forgalmazás 

Mezőgazdasági termények minősége és feldolgozása 

Ökológiai növénytermesztés 

Növénytermesztéstan