Dr. habil. Anda Angéla egyetemi tanár

 

                                                           RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. habil. Anda Angéla Rita
Születési év: 1954.
Munkahely: Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely  Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék 8360 Keszthely Deák F. utca 16. (Postacím: Pf. 71. 8361)  
Telefon: (83) 311-290/149 
E-mail: anda-a@georgikon.hu
Beosztás, besorolás: egyetemi tanár
Képzés, képesítés, tudományos fokozat
            2001 MTA Doktora, DSc (földrajztudomány)
            2000- egyetemi tanár
            1998  habilitáció angol és magyar nyelven (habil.)
            1993 Tudományos fokozat megszerzés (földrajztudomány kandidátusa) 
            1994  fokozat honosítása (PhD Geographical Science)
            1989   Poszt-graduális szaktanfolyam: Agrometeorology of Arid and Semi Arid Zones, Bet Dagan, Israel (Agrometeorologist)
            1985   Egyetemi doktori fokozat megszerzése (univ. dr)
            1980 - 1982 Meteorológus szakképzés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem TTK-án az Országos Meteorológiai Szolgálat szervezésében a WMO nemzetközi standardja szerint (Meteorológus III.)
            1973 - 1978 Agrártud. Egyetem, Mg.tud. Kar Keszthely, Általános Szak (Általános agrármérnök)
            (1975 Népköztársasági ösztöndíj elnyerés)
            1970 - 1973 Vajda János Gimnázium, orosz nyelvi szakosított tantervű tagozat (Érettségi bizonyítvány)
 Munkahelyek
      1978-1988 Országos Meteorológiai Szolgálat (Központi Légkörfizikai Kutató Intézete), Budapest, Kitaibel P.u.1.
      1988- Pannon Egyetem (jogelődeinél) 
 
Fontosabb vezetői megbízatások
       1993–1996; 2004-2007 oktatási dékánhelyettes
      1994-1996 Kari PhD koordinátor
      1994- 2019 tanszékvezető
      2001–2002 Növény- és Környezettudományi Intézet igazgatója
      2007- előbb Interdiszciplináris Doktori Iskola, majd jogutód Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskolavezető
      2015- Festetics Doktori Iskolavezető	
 
Idegen nyelvismeret: angol és orosz (középfokú „C” típusú nyelvvizsgák)
Tanulmányutak ösztöndíj: Izrael (1989), Japán (1992), Görögország (1991), Nagy-Britannia (1993), Hollandia (1995), Svájc (1998), Dánia (1999)
 
Oktatói tevékenység (egyetemi oktatásban eltöltött idő: 20 év)
 
Oktatott tárgyak tantárgyfelelősként 
Graduális szinten: 
Agrometeorológia 1989- 
Természeti erőforrások 2001-2006 (a tárgy korábbi címe: Abiotikus termelési környezet)
Éghajlattan 2000-
Ökofiziológia 2002-2005
Biometeorológia 2003-2008
Levegővédelem 2003-
Levegőtisztaságvédelem 2006-
Légkörtan 2003-2007
Környezetvédelem 2005-2006
PhD szinten:
Légkörtan
Folyamatok a talaj-növény-légkör rendszerben
Agrometeorológia 
Néhány különböző szintű környezeti probléma és azok kezelési lehetősége.
Idegen nyelven: Applied Meteorology 2008
 
Környezetmérnöki Szak szakfelelőse 2002-2008 
Hulladékgazdálkodásái technológus FSZ képzés szakfelelőse 2006-
Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szakfelelős (szakindítási kérelem benyújtása, elfogadtatása) 2008-
Oktatási dékánhelyettes 2 ciklusban (1993-1995; 2004-2007)
 
Néhány kiemelt szakmai közéleti tevékenység:
MTA Meteorológiai Szakbizottság tag (ezen belül Agrometeorológiai Albizottság elnök)
MAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottság tag
Global Science Books – Eur. J. of Crop Science and Biotechnology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tag
Georgikon for Agriculture c. folyóirat főszerkesztő
INSAM (Int. Soc. of Agrometeorologists) coordinator of Hungary
PAB és VEAB tag stb.
 
Kitüntetések, elismerések:
1998-tól 2001-ig Széchenyi I. Professzori Ösztöndíj
2001: Magyar Meteorológiai Társaság Berényi Dénes díj
2006: FAO Emlékérem Bronz fokozat (FAO Bronze Medal No. 176.) 
      (Élelmezési Világnap alkalmából eddigi szakmai és oktatási tevékenységért)
2008: A Magyar Köztársaság elnöke a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter javaslatára a 
      Magyar Köztársaság Lovagkeresztje

 

Publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu)