tamop-nyelvi kepzes

A projekt céljai, célcsoportjai:
A pályázat konkrét célja a Pannon Egyetem szaknyelvi képzésének és az intézmény idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása, valamint az Egyetem hallgatóinak piacképes nyelvtudáshoz és nyelvi bizonyítványhoz való juttatása. A projekt célcsoportja az államilag finanszírozott képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók, különös tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek a diploma átvételéhez szükséges nyelvtudást igazoló dokumentumokkal, és a magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott felsőoktatási hallgatók. Továbbá a felsőoktatási oktatók, nyelvoktatással foglalkozó felsőoktatási intézményi szervezeti egységek munkatársai.

A projekt közép-és hosszú távú/közvetett céljai
A projekt általános céljai összhangban vannak az Operatív Program, és az Akcióterv általános és konkrét céljaival. A projekt illeszkedik azon szakmai célhoz is, hogy a Pannon Egyetem minél nagyobb számú hallgatóját segítse nyelvvizsgához és piacképes nyelvtudáshoz. Ezáltal nő az ország versenyképessége, és a foglalkoztatottság, mindemellett emelkedik a felsőfokú végzettségűek idegen nyelvi tudásának színvonala.

Hosszabb távon, a projekt eredményei által fejlődik a szaknyelvi képzés, a Pannon Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése valósul meg. Mindez úgy megy végbe, hogy a munkaerő-piaci szereplőkkel történő folyamatos kommunikáció eredményeképpen a képzések a munkaerő-piaci igényekhez igazodnak, nő azon szakemberek száma, akik diplomájuk mellett nyelvi bizonyítvánnyal is rendelkeznek. A Pannon Egyetem tapasztalatainak továbbadásával pedig országos szinten is emelkedik a nyelvi képzések színvonala, illetve a kibocsátott hallgatók versenyképessége.

Humánerőforrás bővítés
A pályázat céljaival összhangban, a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáinak értési és szóbeli kommunikációs készségeinek fejlesztése céljából szükségesnek tartjuk 1 fő angol anyanyelvi lektor alkalmazását a projekt teljes ideje alatt.

Feladatai:

 • A tananyagok (jegyzetek, PPT-k) és egyéb idegen nyelvű anyagok nyelvi lektorálása.
 • Részvétel kurzusok tematikájának kidolgozásában, megvalósításában.
 • Idegen nyelvi estek megszervezésében való segítségnyújtás.
 • Az idegen nyelvi képzés minőségbiztosításában való részvétel.
 • Részt vesz a kar nemzetközi ügyeinek bonyolításában, dokumentumok kidolgozásában.
 • Tanórák megtartása a nappali képzés különböző szintjein (társalgási órák ).
 • Szükség szerint közreműködés tanulmányutak megszervezésében.

Tananyagfejlesztés
A projekt keretében az angol nyelvű szakmai képzéseink tananyagát kívánjuk bővíteni olyan jegyzetek, illetve PPT-k elkészítésével, amelyek eddig nem kerültek kidolgozásra. A fejlesztések által érintett idegen nyelvű szakmai kurzusok a megnevezett szaktól függetlenül választhatók szabadon választott tárgyként, vagy akár a részképzésben tanulmányokat folytató hallgatók számára is.

Ennek értelmében 7 db tananyag kerül kidolgozásra angol nyelven PPT és jegyzet formájában agrármérnök és növényorvos mesterképzés szakokhoz kapcsolódóan.

Agrármérnök MSc szakon:

1. Environmental impact of agricultural production

2. Economics of farm enterprises

3. Applied Soil Science

Növényorvos MSc szakon:

4. Applied Entomology

5. Plant Pathology (csak jegyzet)

6. Herbology, Weed biology, and Weed knowledge (ppt)

7. Pesticide toxicology, and Ecotoxicology

Idegen nyelvű mezőgazdasági szaknyelvi fejlesztő pilotkurzusok lebonyolítása

 • Eltérő igényű és tudásszintű hallgatók szintre hozását szolgálják.
 • A hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése.
 • Mezőgazdasági szaknyelv kulcskifejezéseinek előzetes ismeretére, illetve a nyelvtani ismeretek szaknyelvi környezetben történő átismétlésére épít.
 • A tanfolyamok belső vizsgával zárulnak.
 • Cél: a hallgatók képesek legyenek külföldi környezetben prezentációkat tartani, vizsgázni. 
 • Összesen 6 db, egyenként 60 órás kurzus, alapképzési programba beágyazott, nullkredites képzéstípus.
 • Létszáma maximálisan 12 fő/kurzus
 • Költségek: munkabér, tananyag, irodaszerek.

Eszközbeszerzések

 • Célja az idegen nyelvi szaknyelvi képzés tárgyi feltételrendszerének biztosítása.
 • Nagy terjedelmű multimédiás adatállományok kezeléséhez.
 • 4 db PC és projektor (a projekt keretében kidolgozott tananyagok és egyéb képzési anyagok tárolása, az oktatás tantermi feltételeinek javítása).

Kulturális és interkulturális fórumok, alkalmak szervezése
A hallgatók nyelvi készségeinek tanórákon kívüli fejlesztése érdekében idegen nyelvi esteket és filmklubokat szervezünk, meghívott előadókkal. Ezek az alkalmak elősegítik, hogy a felsőoktatási hallgatók az idegen nyelvi órákon kívül is alkalmat kapjanak az idegen nyelv használatára, illetve a célnyelvi ország kultúrájának megismerésére. Szemeszterenként 4 alkalommal tervezzük a fórumokat.

Munkaerő-piaci szereplők bevonása a nyelvoktatási rendszer átalakításába
A pályázati kiírás egyik kiemelt céljával összhangban („Munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő szaknyelvi oktatási rendszer kidolgozása”) – munkaerőpiaci szereplők módszertani és tartalmi bevonása érdekében, tapasztalatainak megjelenése a felsőoktatási nyelvoktatásban – 2 alkalommal workshopot szervezünk azon gazdasági szereplők meghívásával, akik az Agrármérnök MSc és a Növényorvos MSc szakok pályázat tárgyát képező tananyagok tekintetében a munkaerő-piaci elvárásokat közvetíteni tudják az oktatók/tananyagfejlesztők felé.

Folyóiratok, szakkönyvek beszerzése
A projekt sikeres szakmai megvalósításához, a hallgatók naprakész információkkal történő ellátása érdekében szükséges megfelelő idegen nyelvű szakkönyvek és folyóiratok beszerzése. Célunk a Kar szaknyelvi és nyelvi kompetenciafejlesztő anyagokkal és segédanyagokkal történő ellátottságának bővítése.

A projekt megvalósulásának időszaka:
2013. 04. 01 – 2015. 03. 31.

tamop-4.1.2-c footerKépgaléria

Kapcsolat

szie keszthely

8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.