umft.jpg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre pályázathoz

A környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki MSc szakok tananyag és tartalomfejlesztése különös tekintettel a természettudományi, műszaki és informatikai tartalomra

Kódszám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0032

A környezetgazdálkodási agrármérnökök a bolognai képzési rendszer szerint azonos elnevezésű szakokon, alap és mesterképzésben egyaránt diplomát szerezhetnek. A szak az élő környezet megismerése mellett az élettelen környezet elemeit, az azokban emberi tevékenység hatására bekövetkező változásokat a korábbi hagyományos agrármérnöki képzésnél jóval mélyebben tárgyalja. A mindennapi életben valójában mindenki gazdálkodik a környezetével, aki bármit felhasznál annak adományaiból, akár hivatásos gazdálkodóról, vagy hobby kertészről, horgászról stb. van szó. A környezetünkből szerezzük az energiát és a táplálékot, házaink és öltözékünk alapanyagait, melyek nélkül nagyon esendőek lennénk, hisz az embert éppen ez a kiszolgáltatottság különbözteti meg az összes többi élőlénytől. A szak(ok) egyik alapvető célja a környezettudatos gazdálkodásra történő felkészítés, melynek szerepe a környezeti problémák bőséges tárházát áttekintve a jövőben várhatóan a mainál jelentősebb lesz. Az itt végzett mérnökök képesek a környezet folyamatait áttekinteni, a maga komplexitásában kezelni. A mesterszakon végzett hallgatók tanulmányaikat doktori iskolákban folytathatják, abban a szerencsés helyzetben, hogy két szakterület közül is választhatnak. Az egyik lehetőséget a környezettudományi DI-k rejtik, a másikat pedig az agrárszakterület két alapvető ága, a növénytermesztés-tudományok és az állattenyésztés-tudományok területe.

A túlnépesedett Földön egyre nagyobb kihívást jelent a környezettel való ésszerű gazdálkodás. Riasztóak a környezetszennyezés tünetei, és a kipusztult növény- és állatfajokról szóló beszámolók. Mindezek mellett sosem látott mértéket öltött a javakkal való pazarlás is. Nagy a felelősségünk magunkért, és a környezetünkért. A környezetgazdálkodás arra tanít, hogy ne pazaroljunk, és a legkevésbé szennyezzünk. Széles látókörű felelősen gondolkozó fiatalokat várunk sorainkba, akik szeretnének tenni a Föld jövőjéért. Az általunk kidolgozott tananyag két célt szolgál. Azok a BSc-t abszolvált hallgatók, akik nem a környezetgazdálkodási agrármérnök alapszakról szeretnének bekapcsolódni a fent nevezett szakirányú MSc képzésbe, nem rendelkeznek néhány, a szak szempontjából releváns ismeretkörrel. A Felzárkóztató modul ezeket az ismereteket tartalmazza. A másik részt az MSc-s hallgatók számára kidolgozott elektronikus tananyag jelenti. Ez előadásokat és a tanulást segítő tankönyvet foglal magában. A PE Georgikon Karán emellett egy idegen nyelvű tananyag is kidolgozásra került (Levegővédelem).

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

(A Felzárkóztató modul ismeretkörei)

Szerzők: Dr. Anda Angéla, Dr. Burucs Zoltán, Dr. Kocsis Tímea

A Környezetgazdálkodás tárgy tananyagai segítségével a hallgatók könnyedén elsajátíthatják mindazokat az ismereteket, amelyek a későbbi, bővebb környezetgazdaságtani ismeretek megértéséhez szükségesek. A tanagyag felöleli a globális problémák körét, amelyek elvezettek a globális környezeti problémák kialakulásához. Ezeket a problémákat (főként természettudományos megközelítésből) részletezzük a diasorokban. A hallgató megismerheti a globális- és lokális légszennyezési problémáktól kezdve a vízszennyezés, a talajszennyezés problémáin át a környezeti degradáció gazdasági vonatkozásaiig a környezetgazdálkodás számos kérdését. A tananyagban szerepel a környezeti hatásvizsgálati eljárás bemutatása, rövid összefoglalást nyújt a környezetmenedzsment fontosabb eszközeiről. Ezen ismeretek vázlatosak, hiszen bővebb kifejtésük általában külön tantárgyak keretében történik meg.

A környezeti elemek védelme a talaj-, víz- és a levegő védelmét dolgozza fel, az alapszakos ismeretek területén. A levegővédelem tartalmazza a légszennyezés rész-folyamatait, a befolyásoló tényezőket és a különböző szintű környezeti problémákat részleteiben tárgyalja. A hallgatók megismerkednek a lokális, regionális és a globális szintű környezetszennyezés tulajdonságaival, kiemelten azok környezeti hatásaival. A víz a XXI. század egyik szűk keresztmetszete. A felszín alatti és a felszín feletti vizek problémáit a kihagyhatatlan talajvédelemmel együtt elemezzük tananyagunkban.

Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretkörön alapuló tananyagfejlesztés- Környezetgazdálkodás ismeretkörben

Szerzők: Dr. Anda Angéla, Dr. Burucs Zoltán, Dr. Kocsis Tímea

Tudományos kutatási alapanyag feldolgozása, elemzési ismeretek tartalmazza azokat a statisztikai és biometriai alapokat, amelyek tudományos igényű adatgyűjtést, feldolgozást tesznek lehetővé. Az elméleti tananyagot számos példa teszi szemléletesebbé, mely az elmélet elsajátításában különösen fontos. Az új ismeretek legelőször a hallgatók diplomadolgozat készítésében öltenek testet, melyet napjainkban a biometria ismerete nélkül már nem lehet korrekt módon elkészíteni. A céljaink között a PhD megszerzésére készülő hallgatói igények kielégítését is célul tűztük ki.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei A természettudományos ismeretek megszerzéséhez az adatok gyűjtése, a mérés műszerek alkalmazásával szervesen hozzátartozik. A műszer típusok rendkívül gyorsan változnak, de a mérés alapelve nem. A tananyag kidolgozásakor ezt tartottuk szem előtt, s e köré építettük fel a sok képpel illusztrált ismeretkört. A környezeti elemek védelménél bemutatott három élettelen környezeti elem (talaj, víz és levegő) műszereinek bemutatására szorítkozott a tananyag. A víz sokrétű tulajdonságainak mérési lehetőségeit részletesen taglalja a fenti MSc szinten tanuló hallgatóknak készült tananyag.

A Modellezés, mint módszer bemutatása című tananyag diái igyekeznek bemutatni a modellezés gyakorlatát főként az éghajlati és az agrometeorológiai modellezés ismertetése révén. Az agrometeorológiai modellezés bemutatása túlsúlyt élvez a tananyagon belül, hiszen elkészítői ehhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalataikkal megfelelően alá tudják támasztani a közölt ismereteket. A tananyagban érintőlegesen szerepel még a légszennyezések és az ökológiai rendszerek modellezésének leírásai is.

Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítése c. tananyagrész bevezetést nyújt az új ismeretek bemutatásának lehetőségeiről. Részleteiben tárgyalja a publikációk fajtáit, a megismert témakör közzétételének lehetséges módjait. Nagy hangsúlyt fektettünk itt is a példákra, különösen a negatív példákra, mellyel a hallgatót azért szembesítjük, hogy ezzel megakadályozzuk egy potenciális csalódás, - elutasított publikáció - megtörténését. A megfelelő tudományos stílus kialakításához nyújtunk segítséget hallgatóink számára.

MSc szintű fenntartható fejlődéssel, társadalmi felelősségvállalással, éghajlatváltozással, esélyegyenlőséggel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos tartalomfejlesztés

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk I. – digitális tankönyv

Szerkesztő: Dr. Anda Angéla

Szerzők: Dr. Anda Angéla, Dr. Burucs Zoltán, Dr. Kocsis Tímea

A Globális környezeti problémák című elektronikus tankönyv a tananyagban bemutatott környezeti problémákat részletesen fejti ki. Az „egészséges” légkör tulajdonságaiból kiindulva jutunk el azokhoz a jelenségekhez, amelyek szennyezhetik a légkört. Külön fejezetet szenteltünk a régmúlt korok éghajlatának kutatásaira, annak módszertanára. Itt rövid időutazást tehet a hallgató a földtörténeti korokban, azok éghajlatainak ismertetése révén. Külön fejezet foglalkozik az üvegházhatás fokozódásával és az ózon különböző szinten fellépő (lokális és globális) problémáival. Nagy hangsúlyt fektettünk az emberre gyakorolt hatásokra, a várható következményekre azért, hogy hallgatóink felkészülését segítsük ezzel is. A földi vízkészlet bemutatása, annak elhelyezkedésétől függően eltérő károsodása egészíti ki az élettelen környezeti elem globális jellegű problémakörét. A közelítésben az emberközpontúságot tartottuk szem előtt.

Magyar nyelvű tananyag idegen nyelven történő előállítása

Szerző: Dr. Anda Angéla

A levegővédelem néhány fontosabb témaköre (Prevention of the atmosphere)

A levegővédelem angol nyelvű tananyaga az MSc képzésben résztvevő hallgatók számára készült. Az alapismeretek birtokában lehetőség van a légkörben lejátszódó jelenségek elmélyültebb tanulmányozására. A hallgatók ezen a szinten több közelítési móddal találkoznak mint az alapszakos képzésben, számítási feladatokat oldanak meg. Sok példa van arra is, hogy milyen bizonytalanságokkal terheltek a légköri jelenségek. A tagozás az alapszakos tananyaghoz hasonló, de sokkal elmélyültebb egy-egy rész-jelenség területén. A hallgatók megismerik a hipotéziseket, az elképzeléseket, melyek módosíthatják jelenlegi ismereteinket. A szennyezőanyagok transzport folyamatait modellezéssel közelíti a tananyag, mely a gyakorlati alkalmazásra egy példa.Képgaléria

Kapcsolat

szie keszthely

8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.