image002.gifimage001.gifÉRTÉKÜNK AZ EMBER

„Korszerű mérnöki tudással a környezetért"

A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki

alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása,

a szakok beindítása. HEFOP- 3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum Mezőgazdaságtudományi Kara „A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt" címmel több, mint 300 millió forint támogatással rendelkező pályázatot koordinál.

A pályázatban a debreceni agrár felsőoktatást képviselő Mezőgazdaságtudományi Kar, valamint az ugyancsak évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara garanciát jelent a vállalt tevékenységek magas színvonalon történő megvalósítására.

A projektben megvalósult tevékenységek a következők:

1. Tantervfejlesztés: a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok tantárgyi programjainak, az egyes tantárgyak előadás anyagainak áttekintése, fejlesztése.

2. Átjárhatóság: a feladatterv keretében a két BSc alapszakhoz kapcsolódó felsőfokú szakképzések (hulladékgazdálkodási technológus, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus) felmérést végeztük el. A felmérés alapján a konzorciumi tagok kidolgozták a két BSc szakhoz kapcsolódó, az új Országos Képzési Jegyzék szerinti felsőfokú szakképzések dokumentumait, illetve elkészítették az új Országos Képzési Jegyzékben foglaltakkal megegyező szakmai és vizsgakövetelményeket. Lényeges feladatunknak tekintettük továbbá a szakok közötti átjárhatóság meghatározását: törvényi előírások alapján a felsőfokú szakképzések és a BSc alapszakok között a kredit beszámíthatóság meghatározásával (hulladékgazdálkodási technológus - környezetgazdálkodási agrármérnök, gyógy- és fűszernövény termesztő technológus - természetvédelmi mérnök), valamint a konzorciumi partnerek intézményeiben folyó képzések közötti átjárhatóság áttekintését.

3. Egységes tankönyvek fejlesztése: a szakokon közösen használható, valamint szakspecifikus tananyagok kidolgozása. A projektben összesen 14 tankönyv készült el az érintett tudományterületeken, melyek a későbbi magas színvonalon folyó oktatást alapozhatják meg.

4. E-learning: e-learning tananyagok kidolgozását, technikai kivitelezését végzetük el e programpont keretében. Az elkészített e-learning tananyagok kaput nyitnak a távoktatásban folyó képzés felé. Az e-learning tananyagok elkészítésével célunk a jelen kor kihívásainak való megfelelés, valamint hallgatóink vizsgákra való felkészülésének ilyen formán történő segítése.

5. Könyvtárfejlesztés: a szakok által képviselt tudományterületekhez kapcsolódó szakkönyvek beszerzése és bevezetése az oktatásba.

6. Oktatási infrastruktúra fejlesztés: a képzés igényeit kielégítő korszerű szaklaborok, előadó termek és terepgyakorlati háttér kialakítása a meglévő eszközállomány fejlesztésével, új eszközök beszerzésével.

7. Kompetenciák tartalmi értékelése és fejlesztése: a szakokhoz szükséges kompetenciák felmérése, értékelése és fejlesztése. A hulladékgazdálkodási technológus és a gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus felsőfokú szakképzések, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok kompetenciáinak értékelése és továbbfejlesztése.

8. Minőségirányítás: a képzési programok minőségirányítási rendszerének kidolgozása. Az ISO 9001:2001, az ISO 14001:2004, valamint az EFQM modell alapján történő minőségirányítási tanúsítványok megszerzése a célunk.

9. A projekt eredményeinek terjesztése: ismertetőanyagok és a szakokhoz kapcsolódó képzési tematikák magyar és idegen nyelven történő megjelentetése, szakmai konferenciák szervezése és eredményeinek ismertetése.

10. Honlap készítése: a HEFOP pályázatban készített dokumentumok információ technológiai hátterének elkészítése. A honlapon, az alábbi hivatkozásra kattintva érhetőek el a pályázat részletes elkészült anyagai:

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tanterv

Az Európai Felsőoktatási Térséghez történő hatékonyabb csatlakozás céljából, a pályázatban vállalt feladatok teljesítése megalapozza és tovább erősíti a Karon a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel kapcsolatos képzés oktatási és kutatási feltételrendszerét.Képgaléria

Kapcsolat

szie keszthely

8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.