MEGHÍVÓ

„Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely”
GINOP- 2.3.2-15- 2016-00054

Lakossági fórum

A fórum témája: A biotikus- és abiotikus stresszekkel szemben ellenálló minőségi fejlődés lehetőségei a növénytudományi diszciplínák kutatási területein a csúcstechnológiákra épülő K+F infrastruktúra fejlesztés eredményeként.

A növénytudományi kutatások infrastruktúrájának megvalósuló fejlesztése a korszerű molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel megalapozott növénynemesítés révén lehetővé teszi, a növényi betegségekkel és kártevőkkel szembeni rezisztenciát magukban hordozó, szaporítóanyagok előállítását, amely az alacsony környezeti terheléssel járó új termesztéstechnológiai és növényvédelmi eljárások kidolgozásával párosulva hozzájárulnak a nagy hozzáadott értékű egészséges és helyi élelmiszerek előállításához, azok piacra jutásához.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból Keszthelyen megvalósuló beruházások és fejlesztések lehetőséget biztosítanak a nagy hagyományokkal rendelkező Georgikon Kar számára hogy növénytudományi kutatóbázisa és K+F eszközrendszere felzárkózhasson a XXI. század nemzetközi tudományos kiválósági műhelyektől alapvetően elvárt műszaki színvonalhoz. A fejlesztések komplex, egymásra épülő elemeket és modulokat is tartalmaznak a kutatásoknak teret biztosító épületek-, kísérleti üvegház-, kiszolgáló létesítmények felépítésétől, a mezőgazdasági jellegű gépek, automatizált berendezések, különböző K+F eszközök, kémiai analitikai műszerek, biológiai anyagvizsgálati és molekuláris genetikai eszközök beszerzéséig.

A fórumon lehetőség nyílik a kutatási programhoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

A fórumot tartja: Dr. Taller János egyetemi tanár
Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely
A fórum időpontja: 2017. december 8. (péntek) 12:30
A fórum helyszíne: Keszthely, Festetics u. 7. „E” épület, a Bioinnovációs Központ II. emeleti tárgyaló

Várjuk Önöket!

A projekt címe: „Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely”
A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00054
A kedvezményezett neve: Pannon Egyetem
A támogatás összege: 1 036 058 290 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2017. január 01.
A projekt fizikai befejezésiének tervezett dátuma: 2020. december 31.
A projekt fenntartási időszak vége: 2025. december 31.
A projekt fő megvalósítási helyszíne: Pannon Egyetem Georgikon Kar keszthelyi kampusz (8360 Keszthely, Festetics u. 7.  4293/1)
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap