Tantárgyak

  

 

DR. HOFFMANN SÁNDOR – TÁRGYFELELŐS

A földművelés és növénytermesztés alapjai (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Erdő- és mezőgazdálkodás védett területen (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor, Horváth Iván, Dr. Lepossa Anita)

Gabonanövények termesztése (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Gabonatermesztés és termékfeldolgozás (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Ipari és takarmánynövények termesztése (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Mezőgazdasági ismeretek (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Mezőgazdasági technológiák (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Növénytermesztés gyakorlat (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Növénytermesztéstan I. (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Növénytermesztéstan II. (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Növénytermesztéstan III. (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Növénytermesztési alapismeretek (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Gyepgazdálkodás (Oktató: Dr. Lepossa Anita)

Integrált mezőgazdasági termelés (Oktató: Dr. Hoffmann Sándor)

Mezőgazdasági technológiák (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

               

DR. LEPOSSA ANITA – TÁRGYFELELŐS

Alternatív energianövények termesztése (Oktató: Dr. Lepossa Anita)

Biomassza termesztési technológiák (Oktató: Dr. Lepossa Anita)

               

DR. SÁRDI KATALIN - TÁRGYFELELŐS

Agrokémia (Oktató: Dr. Sárdi Katalin)

Agrokémia - a növénytáplálás alapjai (Oktató: Dr. Sárdi Katalin)

Az agrártermelés természeti erőforrásai (Oktatók: Dr. Sárdi Katalin, Dr. Sisák István), Alapképzés

Növénytáplálás (Oktató: Dr. Sárdi Katalin)

Talajtan és agrokémia (Oktatók: Dr. Sárdi Katalin, Dr. Sisák István), Felsőfokú szakképzés

Tápanyaggazdálkodás (Oktató: Dr. Sárdi Katalin)

Mezőgazdasági termelés környezeti hatásai (Oktató: Dr. Sárdi Katalin)

Kutatásmódszertan (Oktatók: Dr. Sárdi K., Dr. Kismányoky T., Dr. Dublecz K., Dr. Husvéth F., Dr. Hunkár M., Dr. Bacsi Zs., Dr. Szabó I.)

Talajon történő és talaj nélküli növénytermesztési rendszerek (Oktatók: Dr. Sárdi Katalin, Dr. Baracsi Éva, Dr. Kovács János)

               

DR. SISÁK ISTVÁN - TÁRGYFELELŐS

Felsőfokú szakképzés

Talajtan alapjai (oktatók: Sisák István, Tóth Brigitta, Barna Gyöngyi)

Talajtan (oktatók: Sisák István, Tóth Brigitta, Barna Gyöngyi)

Alapképzés

Földtani alapismeretek  (oktató: Homor Anna)

Talajtan (oktatók: Sisák István, Tóth Brigitta, Barna Gyöngyi)

Környezeti elemek védelme I.(Talajdegradációs folyamatok) 

Talajvédelem (oktatók: Sisák István, Barna Gyöngyi)

Talajföldrajz 

Mesterképzés

Alkalmazott talajtan 

Alkalmazott talajtan (angol nyelven) 

Talajinformációs rendszerek 

Talajinformációs rendszerek (angol nyelven) 

Környezetvédelmi talajtan (angol nyelven) 

Talaj- és vízszennyezések remediációja (angol nyelven) 

Víz és talaj a természetes rendszerekben (angol nyelven)

Talajvédelem 

Talajtani szaktanácsadás 

Pedológiai erőforrások tervezése 

Talajremediáció 

Nyomvonalas létesítmények környezeti hatásvizsgálata (oktatók: Sisák István, Kondorosy Előd, Bódis Judit)

Talajtani szakmérnök képzés

Talajosztályozás 

Talajkémia (oktató: Máté Ferenc)

Talajfizika és talajásványtan (oktató: Makó András)

Talajdegradációs folyamatok 

Talajtérképezés és talajinformációs rendszerek (oktató: Makó András)

Talajok szerepe a természet- és környezetvédelemben (oktatók: Hasznos Gábor, Bódis Judit)

A talajvédelem szakigazgatási és jogi kérdései (oktatók: Hasznos Gábor, Szabóné Kele Gabriella)

Szaktanácsadás és talajvédelmi tervezés (oktató: Szabóné Kele Gabrielal)

Földértékelés (oktató: Máté Ferenc)

Magyarország talajai terepgyakorlat I - IV.

Doktori képzés

Nemzetközi talajosztályozási rendszerek

Talajerózó: okok, folyamatok, hatások

Környezeti talajkémia

               

DR. TÓTH ZOLTÁN - TÁRGYFELELŐS

Adaptív tájgazdálkodás (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Dombvidéki gazdálkodás (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Fenntartható gazdálkodás irányelvei (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Fenntartható mezőgazdasági termelés (Oktatók: Dr. Tóth Zoltán, Dunai Attila)

Földhasználat (Oktatók: Dr. Tóth Zoltán, Dunai Attila)

Földműveléstan (Oktatók: Dr. Tóth Zoltán, Dunai Attila)

Földművelés és földhasználat (Oktatók: Dr. Tóth Zoltán, Dunai Attila)

Plant Research (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Növénytermelési termékek előállítása (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Mezőgazdasági növények hulladékainak ártalmatlanítása, kezelése (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Tájgazdálkodás (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

Növénytermelési és kertészeti termékek termelése modul (Oktató: Dr. Tóth Zoltán)

               

DR. ZÁBORSZKY SÁNDOR - TÁRGYFELELŐS

Biogazdálkodás (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Biotermesztés (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Ökológiai gazdálkodás (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Terménytárolás és minősítés (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

Vetőmagtermesztés és forgalmazás (Oktató: Dr. Záborszky Sándor)

 

MÁS TANSZÉKEKKEL KÖZÖSEN OKTATOTT TÁRGYAK

Öntözéses gazdálkodás, Talajfizika modul (Oktató: Dr. Tóth Brigitta)