Dr. habil. Sárdi Katalin

 

Dr. habil. Sárdi Katalin

 

Egyetemi tanár

Telefonszám: (83) 545-295

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Önéletrajz: letöltés

 

Kutatási terület

Agrokémia, növénytáplálás, a talaj-növény rendszer tápanyagdinamikája, talajtermékenység

 

Oktatás

Agrokémia, Agrokémia - a növénytáplálás alapjai, Az agrártermelés természeti erőforrásai, Növénytáplálás, Talajtan és agrokémia, Tápanyag-gazdálkodás, Mezőgazdasági termelés környezeti hatásai, Kutatásmódszertan, Talajon történő és talaj nélküli növénytermesztési rendszerek

 

Szakdolgozat és diplomadolgozat konzulens

 1. Gyurjács Mónika Növénytermesztő Mérnöki BSc Szak (2011): A káliumellátottság hatása a  paradicsom fejlődésére és tápelem tartalmára. Társ-témavezető: Dr. Kovács János egyetemi docens.
 2. Keserű Kata Növénytermesztő Mérnöki BSc Szak (2011):  Nitrogén műtrágyák   hatása a napraforgó magvak csírázására.
 3. Bázsa Botond, Környezetgazdálkodási Agrárménöki Szak, Levelező képzés. (2011): A termőhelyek klímaérzékenységének elemzése a tápanyag-ellátottság és a kukorica termése alapján. Társ-konzulens: Dr. Makó András egyetemi docens
 4. Bischof András (2011) : A tápanyagellátás és a dolomitos talajjavítás hatása a tavaszi árpára, pszeudoglejes barna erdőtalajon Konzulens: Dr. habil. Sárdi Katalin egyetemi tanár, Társ-konzulens: Dr. Wágner László egyetemi docens
 5. Király Gergely, Növénytermesztő Mérnök BSc Szak (2011-től) Foszfor ellátottság hatása különböző kukorica hibridek növekedésére és termésére.
 6. Berhanu Woldu G., MSc in Agriculture (2011-től)  A study on the effectiveness of N fertilization of barley using plant analysis under field conditions.   Társ-konzulens: Dr. Kismányoky Tamás  Professor Emeritus
 7. Biyeshi Ayansa Abdissa,  MSc in Agriculture  (2011-től) Effects of Soil Tillage and Fertilization on Corn Production   Társ-konzulens:    Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens
 8. Bodó Anna, Gazdasági és Vidékfejlesztési Agr. Mérnöki BSc Szak (2012-től): A tápanyag-gazdálkodás szemléletének fejlődése. Társ-konzulens: Dr. Lukács Gábor egyetemi adjunktus
 9. Szabó Andor, Környezetgazd. Agr. Mérnöki BSc Szak (2013-tól): A talaj-terhelés csökkentésére irányuló mikroelem fito-extrakció lehetőségeinek tanulmányozása. Társ-konzulens: Dr. Wágner László egyetemi docens
 10. Mónok Dávid, Környezetgazd. Agr. Mérnöki BSc Szak (2013-tól): Különböző talajtípusok foszfor tápanyag-forgalmának tanulmányozása.
 11. Szakály Balázs, Környezetgazd. Agr. Mérnöki BSc Szak, levelező képzés (2013-tól): Tápanyag-ellátás és növénykondicionáló készítmények alkalmazásának lehetőségei az uborka-termesztésben. 

 

PhD Doktori témavezetés

MÉSZÁROS GÉZA (2007-től): A napraforgó levéltrágyázás hatása a hozam mennyiségére és minőségére. PE Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,  levelező képzés.

MÜLLER GÁBOR (2010-től): A repce hozamának maximalizálása a helyes tápanyagarányok megválasztásával PE Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,  levelező képzés

HEGEDŰS BOGLÁRKA (2013-tól): Növény- és talajkondicionáló szerek használatának lehetőségei ökológiai gazdálkodásban. Társ-témavezető: Dr. Gyuricza Csaba, SZIE MKK

HORVÁTH DÓRA ELVIRA (2013-tól):  Növénykondicionáló készítmények alkalmazásának lehetőségei a levélen keresztüli tápanyag-ellátásban.  PE Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, ösztöndíjas képzés.

 

Nemzetközi hallgatói pályázaton résztvett hallgatók

Varga Péter (2011): Kiegyensúlyozatlan NPK tápanyag-ellátás hatásának vizsgálata burgonya állományban. Társ- konzulens: Dr. habil. Fischl Géza. Külső konzulens: Vaszily Zsolt. IPI -Competition  "Potassium in Soils and Plants" 2. Díj

 

Tudományos cím, fokozat

Habilitált Doktor, 1999    PATE Georgikon Mg.Tud. Kar Keszthely (18/1999)

PhD (kandidátusi fokozat alapján), 1997    PATE  Georgikon Mg. Tud. Kar Keszthely

CSc, mg. tudomány kandidátusa, 1995    PATE  Georgikon Mg. Tud. Kar Keszthely

Egyetemi doktor, 1980    ATE Keszthely,  Georgikon Mg. Tud. Kar

Okleveles agrárménök ATE Keszthely, 1976 ATE Keszthely,  Georgikon Mg. Tud. Kar

 

Tudományos továbbképzés

Bizottsági tag PhD szigorlaton (5 alkalommal)

Bíráló Bizottság Elnöke PhD Nyilvános védésen (4 alkalommal)

Bizottsági tag PhD  védésen (6 alkalommal)

Opponens PhD munkahelyi vitán (5 alkalommal, 1 angol nyelven)

Opponens PhD nyilvános védésen (4 alkalommal)

Habilitációs Bizottság tagja (3 alkalommal)

 

Kitüntetések, elismerések

1979 - „Alkotó Ifjúság” Pályázat II. Díj

1990 - Rektori Dicséret  

1996 – Az Egyetem Kiváló Dolgozója (PATE).

2001 -Nívódíj a Tápanyaggazdálkodás c. tankönyv – Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság – Sárdi K. társszerző 

Több mint 40 db egyetemi és OTDK elismerő oklevél.

2006. – 25 éves jubileum, PE  Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 

2009 - Mestertanár Aranyérem, Országos Tudományos Diákköri Tanács

2010 – Pro Universitate Pannonica „Nagyezüst” fokozata

2011. – 30 éves jubileum, PE  Georgikon Kar 

2013 – Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat

 

Elnyert kutatási projektek témavezetője és résztvevője 

1995-1996    MKM   Oktatásfejlesztési Pályázat, 500 eFt

   "A természeti környezettel harmonizáló alternatív tápanyaggazdálkodás a Balaton-térség

     talajain és annak érvényesítése a PATE Georgikon Kar doktori képzési programjában"

1996-1998  OTKA Tematikus Pályázat   (T 021264), 3500 eFt

   "A talaj-növény rendszer káliumforgalmának vizsgálata jellegzetes hazai talajokon"

1997-1999  FM "A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások" c. Pályázata                                                                                                         

   "A talajok savas degradációjának kiküszöbölése tápanyaggazdálkodási módszerekkel"

1999-2002. OTKA Tematikus Pályázat  (T 029355), 4800 eFt

   " A talaj-növény rendszer foszfor forgalmának vizsgálata jellegzetes hazai talajokon"

2001. „ A Transcenter Műtrágyagyár Kft. Egyes termékeinek tesztelése különböző növényekkel és talajokon, tenyészedény kísérletben” c. megbízásos K + F kutatás, 1700 eFt

2002.  „ A Transcenter Műtrágyagyár Kft. Egyes termékeinek tesztelése különböző növényekkel és talajokon, tenyészedény kísérletben” c. megbízásos K + F kutatás, 1700 eFt

2003. évben: „A Transcenter Műtrágyagyár Kft. Ismeretterjesztő Kiadványának elkészítése” c. megbízásos K + F téma kidolgozása, 1000eFt

2003-2006. OTKA Tematikus Pályázat (T 042665), 14400 eFt

„Környezetvédelmi célú foszfor vizsgálatok összehasonlító elemzése szabadföldi kísérletek talajain”  

2001-2004 OTKA Tematikus Pályázat (T 034370), 3000 eFt

„A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban, különös tekintettel a tápanyag-gazdálkodásra”  Témavezető: Dr. Urfi Péter egyetemi docens

2006-2010  OTKA  Tematikus Pályázat ( T 60444), 3600 eFt

„Eltérő környezetterhelésű gazdálkodó egységek és technológiák költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaságban”   Témavezető: Dr. Urfi Péter egyetemi docens

TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0010 Pályázat, 20 000 eFt

„Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése” PE GK Koordinátora

(Összes támogatás az EU és a Magyar Állam részéről: 77.600 eFt) 

  

Intézményi bizottsági, testületi tevékenység

PATE Doktori Tanácsa Növénytermesztési, Agrokémiai és Növényvédelmi Szakbizottság titkára  1997- 1999. 

PE Georgikon Kar Tudományos Diákköri Tanácsának tagja  1988-.

Veszprémi Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tagja  2000-2001.

VE Georgikon Kar Növényorvosi Szak Szakterületi Bizottságában tag  2000-2005.

PE Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Törzstagja 2000-

PE Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Tanács tagja 2005-

PE Növ.termesztési és Kertészeti Tud. Doktori Iskola  Alprogram vezetője  2001-2008.

PE Szakterületi Habilitációs Bizottság tagja  2012-

 

Országos tudományos, szakmai közéleti tevékenység, kapcsolatok

Az Agrokémia és Talajtan c. tudományos folyóirat  Szerkesztőbizottsági tag:  1998-

MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottság tagja 2008- 2011.

MTA Köztestületi Tag  1996-,

MAE Talajtani Társaság tagja 1987-,

VEAB - munkabizottság tagja,  PAB  Talajerőgazdálkodási Munkabizottság tagja, 1996-tól

Magyar Növényélettani Társaság, tagja.

OTKA Élettudományi Kollégium Agrár 3 Szakzsüri tagja – 2001-2004.

OTKA Élettudományi Kollégium Agrár 3 Szakzsüri tagja – 2008-2011.

MAB Intézményi és Szak Akkreditációs Bizottság tagja 2011

MAB Intézményi Akkreditációs Bizottság tagja 2012

 

Nemzetközi tudományos  tevékenység, szervezetek

Európai Növényélettani Társaság, FESPP, tag 1989- 

Nemzetközi Műtrágyázási Szövetség, CIEC, tag  1988-, 

Soil and Plant Analysis Council, Inc. USA, tag   1992- 

European Society of Agronomy, ESA, tag  1999-,

World Association of Soil and Water Conservation 2007-  

 

Nemzetközi tudományos szervezet tisztségviselője

ESA National Representative of Hungary 2004-

  

Nemzetközi Konferenciák Tisztségviselője

Chairperson and Rapporteur of Session, 11th World Fertilizer Congress of CIEC, Gent, Belgium, 1997. 

Chairperson and Reviewer for Poster Session, 7th International Symposium on Soil and Plant Analysis(ISSPA),  Edmonton, Canada, 2001.

10th International Symposium on Soil and Plant Analysis (ISPPA) Nemzetközi Konferencia  Szervező Bizottság tagja  2006-2007.

Chairperson of 16th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), 2007.

LI Georgikon Napok Tudományos Szervezőbizottság tagja (2009)

Reviewer for Poster Session, 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis (11th ISSPA), Santa Rosa, California, 2009.

LII.  Georgikon Napok Tudományos Szervezőbizottság tagja (2010)

LIII.  Georgikon Napok Tudományos Szervezőbizottság tagja (2011)

LIV.  Georgikon Napok Tudományos Szervezőbizottság tagja (2012)

Session Chair, ICAFUS 2013 International Conference on Agriculture, Food and Urbanizing Society, Amsterdam, May 15-16

LV.  Georgikon Napok Tudományos Szervezőbizottság tagja (2013)

13th Congress of ESA (European Society of Agronomy), Scientfic Committee tagja (2014)

 

Nemzetközi kutatási kapcsolatok

University of Arkansas, USA   1994-1998.

Christian-Albrechts Universität zu Kiel,, Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde,  1998- 2004

University of Gent, Belgium 1998-

 

Részvétel pályázati bírálatokban

OTKA és más pályázatok és jelentések bírálata 1995-től összesen 36 alkalommal, ebből 10db angol nyelven. OTKA 2009-ben 5 alkalommal, 2010-ben 5 alkalommal, 2011-ben 2 alkalommal.

 

Lektorálás

Cikkek lektorálása hazai folyóiratokban számos alkalommal. Külföldi szerkesztésű nemzetközi folyóiratokban (Plant and Soil, Australian Journal of Soil Research, Journal of Central European Agriculture, Communications in Soil Science and Plant Analysis - mint peer reviewer) angol nyelven: 13 alkalommal

 

Publikáció

Tudományos közlemények száma összesen: 228. Könyvfejezet társ-szerzője angol nyelven: 3, Tankönyv fejezet szerzője magyar nyelven: 1, Kézikönyv: 1, Egyetemi jegyzet (országos tananyag-fejlesztési projekt keretében 3 db, ebből 1 angol nyelvű), PE GMK kari jegyzet: 2.

Lektorált külföldi és hazai folyóirat cikk: 81. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent lektorált cikk: 45. Hazai konferencia kiadványban megjelent lektorált cikk: 25.  Kutatási jelentés:  7

Kumulált Impakt Faktor: 19.523   Független hivatkozások száma: 166. 

 

Publikációk letöltése:  letöltés